Copyright © 2013 by W.K. Tomic  ·  All Rights reserved  ·  e-mail: iso@tomic.pl
Wyłączniki i zabezpieczenia termiczne
Zestyk
SPDT n.c.
Napięcie znamionowe 
250V; AC
Prąd znamionowy
 
obciążenia rezystancyjnego lzn, cosinus phi =1
2,5 A
obciążenia indukcyjnego, cosinus phi=0.6
1,6 A
Trwałość działania przy obciążeniu znamionowym
3000 cycles
Obciążenie maksymalne/ trwałość działania
 
Zakres znamionowych temperatur działania
65°C - 150°C
Tolerancja temperatury działania
±5K/±7,5K/±10K
Strefa histerezy
podtrzymanie napięciowe
Szybkość zmian temperatury do wyznaczenia temperatury działania
0,5 ÷ 1 K / min
Odporność termiczna 
max 200K / 1 min
Degree of protection (acc. to EN-60730-1)
IP 00
Wskaźnik PTI zastosowanych materiałów izolacyjnych
250 V
Konstrukcja
n.c nie elektroniczna
Wytrzymałość elektryczna izolacji
2500 V; 50 Hz
Rezystancja przejścia (bez wyprowadzeń)
max < 40 mili ohm
Certyfikaty
 
AMR 03 DT
Cable:  1. yellow colour
           2. white colour
           3. black colour
Back
Next
Konfiguracja kontaktów - używane skróty

n.c. -normalnie zamknięty
n.o. - normalnie otwarty
SPST - styk jednobiegunowy, pojedyńczy skok
DPST - styk dwubiegunowy, pojedyńczy skok
SPDT - styk jednobiegunowy, podwójny skok
3PST - styk trójbiegunowy, pojedyńczy skok
VDE
 
   
UL
 
BEAB